Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku oraz dostawy gazety, a także stworzenia e-publikacji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania środków unijnych w regionie od początku programowania

Tytuł Usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku oraz dostawy gazety, a także stworzenia e-publikacji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania środków unijnych w regionie od początku programowania
Numer referencyjny ZP-ZN.272.2.4.2024.MZ
Data ogłoszenia 2024-04-02
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy

Kod CPV:

Główny kod CPV:

79552000-8 usługi przetwarzania tekstu

 

Dodatkowe kody CPV:

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania merytorycznego, graficznego, składu, wydruku oraz dostawy gazety, a także stworzenia e-publikacji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania środków unijnych w regionie od początku programowania.
  2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA; wskaźnik mglistości tekstów FOG powinien być na poziomie 10-12.
  3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
  4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  5. Zamówienie współfinansowane:

Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską  ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach Priorytetu FESL.13 Fundusze Europejskie na pomoc techniczną FST Działanie FESL.13.01 Pomoc Techniczna FST

  1. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

 

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/125881/details

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:
https://slaskie.ezamawiajacy.pl

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie
elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl za wyjątkiem
wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony