Menu

Redakcja serwisu

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 34/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zespół redakcyjny:

 • określa rozwój struktury BIP,
 • określa sposób publikacji danych,
 • udziela uprawnień do wprowadzania danych koordynatorom.

W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

 • Redaktor BIP - Departament Cyfryzacji i Informatyki - Agata Skwiercz
 • Kierownik Referatu - Departament Cyfryzacji i Informatyki - Aleksandra Kozak
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Daria Golda
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Maciej Kos
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Agnieszka Kowalczyk
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Izabela Leszczyniak
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Karolina Pobiedzińska
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Sabina Rotowska-Śpiewak
 • Departament Cyfryzacji i Informatyki - Monika Zawadzka
Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Cyfryzacji i Informatyki
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 77 40 288 (223, 241, 244, 247)
fax.+48 (32) 77 40 595
e-mail: bip@slaskie.pl

Koordynatorzy w Departamentach merytorycznych:
 1. Dbają o właściwie i terminowe wypełnianie treścią BIP.
 2. Przyjmują wszystkie uwagi i wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP i/lub Zespołowi redakcyjnemu BIP.
 3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach, procedurach oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 34/23 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia procedury publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
Dyrektorzy Departamentów odpowiadają za prawidłowość, aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP związanych z kompetencją rzeczową podległej komórki organizacyjnej.

 

Informatyk BIP:
 • jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w BIP,
 • kontroluje dziennik, w którym automatycznie odnotowywane są zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w BIP oraz próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

Kontakt:

Arkadiusz Rychter
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Departament Cyfryzacji i Informatyki
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
e-mail: bip.it@slaskie.pl

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony