Menu

Redakcja serwisu

Serwis redagowany jest bezpośrednio przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu Nr 00102/2017 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Zespół redakcyjny:

Agata Skwiercz - Redaktor BIP

 • określa rozwój struktury BIP,
 • określa sposób publikacji danych,
 • udziela uprawnień do wprowadzania danych koordynatorom.
Kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Organizacyjny
ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. +48 (32) 20 78 665
fax.+48 (32) 20 78 381
e-mail: askwiercz@slaskie.pl

Zespół redakcyjny:

 • Wydział Organizacyjny - Danuta Descours
 • Wydział Organizacyjny - Agnieszka Kowalczyk
 • Wydział Organizacyjny - Arkadiusz Mastalerczuk

Koordynatorzy w Wydziałach merytorycznych:

 1. Dbają o właściwie wypełnianie treścią BIP.
 2. Przyjmują wszystkie uwagi, wnioski dotyczące konieczności tworzenia nowych układów stron w BIP wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 r. i przekazują je Redaktorowi BIP-u.
 3. Odpowiadają za publikację informacji, w tym o zadaniach lub procedurach, oraz o stanie procedur, zgodnie z zakresem własnych czynności służbowych, a także innych, wskazanych przez dyrektorów Wydziałów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 4. Przygotowują i wprowadzają dane do publikacji w sposób określony przez Redaktora BIP-u.

Dyrektorzy Wydziałów odpowiadają za aktualność i terminowość zamieszczania informacji w BIP, związanych z kompetencją rzeczową podległego wydziału.

Arkadiusz Rychter - Informatyk BIP

 • jest odpowiedzialny za ochronę i bezpieczeństwo danych zgromadzonych w BIP,
 • prowadzi dziennik w których odnotowuje zmiany w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz próby dokonywania zmian przez osoby nieuprawnione.

  Kontakt:
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
  Wydział Organizacyjny
  ul. Ligonia 46, 40 - 037 Katowice
  tel. +48 (32) 20 78 585, fax. +48 (32) 20 78 381
  e-mail: bip.it@slaskie.pl

    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

    ul. Ligonia 46
    40-037 Katowice

    tel.: +48 (32) 20 78 888
    e-mail: kancelaria@slaskie.pl

    Logo głównego BIP
    Logo Śląskie
    Powrót na początek strony