Polityka gospodarki niskoemisyjnej

Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 46/164/V/2017 podjętą w dniu 10 stycznia 2017 r. zmienił uchwałę Zarządu Województwa Śląskiego nr 668/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Założeń Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Wprowadzona zmiana w Założeniach Programowych do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego dotyczy zmiany Harmonogramu prac.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 668/108/V/2016 podjętą w dniu 19 kwietnia 2016 r. przyjął Założenia Programowe do dokumentu pn. Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego.

Materiał stanowi podstawę do dalszych prac nad Polityką i obejmuje charakterystykę problemów oraz potencjałów rozwoju województwa śląskiego w zakresie polityki niskoemisyjnej, wskazuje regionalne uwarunkowania gospodarki niskoemisyjnej, a także podstawowe obszary kierunków działań. Ponadto Założenia Programowe określają zasady i tryb współpracy w ramach procesu opracowania Polityki gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego oraz harmonogram dalszych prac, a także wskazują planowaną strukturę i układ końcowy dokumentu.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony