Świadczenie usług tłumacza migowego

Katalog usług Sprawy obywatelskie
Ogólny opis
 1. Informacja w sprawie realizacji uprawnień wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się:

  Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824). Daje ona osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (dalej: osoby uprawnione) prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

 2. Osoba uprawniona zgłasza chęć skorzystania z usługi:
  1. tłumacza polskiego języka migowego (PJM)
  2. systemu językowo-migowego (SJM)
  3. sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)
Wymagane dokumenty

Nie ma prawnie obowiązującego wzoru. Możliwość wykorzystania wzoru z załącznika.

Sposób dostarczania dokumentów

Osoby uprawnione, które zamierzają skorzystać z usługi tłumacza winny, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych) złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice), Formularz Zgłoszenia Sprawy lub przesłać go za pośrednictwem:

 1. poczty elektronicznej: kancelaria@slaskie.pl
 2. bądź przesyłając krótką wiadomość tekstową (sms) na numer telefonu komórkowego 669 983 259
Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Juliusza Ligonia 46

40-037 Katowice

Kancelaria Ogólna - parter, pokój 164

Opłaty

Usługa jest bezpłatna dla osoby niepełnosprawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)

Podstawa prawna
 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).
Przetwarzanie danych osobowych

 

Karta usługi w ePUAP

link: karta usługi w serwisie ePUAP

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony