Strategia Ochrony Przyrody

Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego

Przyjęcie dokumentu
Sejmik Województwa Śląskiego uchwalił Strategię Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 uchwałą Nr IV/28/2/2012 z dnia 12 listopada 2012 roku.

Dokument ten jest pierwszą w Polsce strategią regionalną, opracowaną zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej. Strategia Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030 wynika bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020” i stanowi jej specjalistyczne rozwinięcie w dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu.

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 3277/206/IV/2012 z dnia 22.11.2012 roku przyjął uzasadnienie do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030.

PROCES PRZYGOTOWANIA DOKUMENTU

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony