Geotermia

Program wykorzystania wód podziemnych, w szczególności termalnych i leczniczych, w wybranych obszarach Województwa Śląskiego

Praca została zrealizowana na zlecenie Województwa Śląskiego przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

Jej zakres obejmuje:

 1. Charakterystykę terenu inwestycji w aspekcie jego wykorzystania jako obszaru działalności górniczej,
 2. Analizę uwarunkowań geologicznych dotyczącą możliwości pozyskania wód podziemnych,
 3. Określenie przewidywanych parametrów energetycznych ujęcia otworowego rozpoznanych zbiorników wodonośnych,
 4. Określenie przewidywanych własności hydrochemicznych w aspekcie ich cech balneoterapeutycznych,
 5. Zestawienie istniejących odwiertów wraz z analizą i oceną technicznych możliwości ich wykorzystania w planowanych przedsięwzięciach geotermalnych,
 6. Wstępne wskazanie zakresu prac rekonstrukcyjnych starych odwiertów,
 7. Wstępne karty nowego odwiertu zawierające lokalizację odwiertu, jego zarurowanie oraz przewidywany profil geologiczny,
 8. Ocenę kosztów wykonania odwiertu i rekonstrukcji starego odwiertu,
 9. Określenie optymalnych kierunków wykorzystania dostępnych zasobów podziemnych z uwzględnieniem lokalnych warunków terenowych,
 10. Ogólną koncepcję przedsięwzięcia wykorzystującego dostępne zasoby wód podziemnych oraz szacunkowe koszty,
 11. Wstępną ocenę uwarunkowań środowiskowych dotyczącą możliwości wykorzystania gospodarczego dostępnych zasobów wód podziemnych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony