Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

Przyjęcie Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

 

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, że uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1261/429/VI/2023 z dnia 7 czerwca 2023 r. przyjęta została Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 

Treść Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030  jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Powyższa informacja została zamieszczona na podstawie zapisów  art. 47 w związku z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)

 

Dokumenty do wglądu lub pobrania u dołu strony:

1 Uchwała Zarządu Nr 1261/429/VI/2023

2 Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030 r.

3 Pismo RDOŚ z dnia 22.12.2022r. 

 

 Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych

 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 653/412/VI/2023 z dnia 29 marca 2023 roku przyjął Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

 

Dokumenty do wglądu lub pobrania u dołu strony:

4 Sprawozdanie z konsultacji społecznych

5 Uchwała -przyjęcie sprawozdania z konsultacji społecznych dot. Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 

 

Przyjęcie projektu „Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

 

W dniu 18 stycznia 2023 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 76/392/VI/2023 w sprawie przyjęcia projektu „Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030” i skierowania dokumentu do konsultacji z mieszkańcami województwa śląskiego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem dokumentu „Polityka Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030” oraz formularzem zgłaszania uwag do dokumentu udostępniono

w dniu 26 stycznia 2023 r. na stronie internetowej Województwa Śląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

 

Dokumenty do wglądu lub pobrania u dołu strony:

6 Uchwała nr 76/392/VI/2023

7 Projekt Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego 2030

8 Formularz uwag

9 Informacje o konsultacjach społecznych

 

 W listopadzie 2021 r., Zarząd Województwa Śląskiego w ramach procesu operacjonalizacji  Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” rozpoczął pracę nad stworzeniem dokumentu pn. „Polityka Rozwoju Turystyki  Województwa Śląskiego 2030”.

Przystąpiono do prac i określono harmonogram, zasady, cele, badania, diagnozę i konsultacje społeczne wchodzące w skład opracowania Polityki Rozwoju Turystyki Województwa Śląskiego.


Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony