Strategia rozwoju sportu

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020

Zarząd Województwa Śląskiego przystąpił do opracowania projektu Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020 określając uchwałą Nr 1099/375/III/2010 z dnia 13 maja zasady, tryb i harmonogram przygotowania tego dokumentu.

  • Uchwała Nr 1099/375/III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
    • Załącznik nr 1, Zasady i tryb opracowania Strategii Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020,
    • Załącznik nr 2, Harmonogram prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020.

Z powyższymi dokumentami można się zapoznać również w Urzędzie Marszałkowskim w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego (pokój 481).
Prace są prowadzone przez Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego oraz Wydział Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Wszelkie uwagi, opinie i wnioski do Strategii na obecnym etapie prac można zgłaszać pisemnie, ustnie do protokołu bądź drogą elektroniczną do 10 lipca 2010 r. pod adresem:

Wydział Rozwoju Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Dąbrowskiego 23
40-037 Katowice
strategiasportu@slaskie.pl

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony