Program usuwania azbestu

Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032

26 listopada 2010 roku

Konsultacje społeczne do 17 grudnia 2010

Zarząd Województwa Śląskiego informuje, o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: ,,Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Proces konsultacji społecznych prowadzony jest na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).
Zamieszczone poniżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska, który mieści się w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 7 (p. 310), w godzinach pracy urzędu, tj. 07:30 - 15:30.
Opinie i wnioski dotyczące projektu „Programu usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032", proszę kierować w terminie do dnia 17.12.2010 r., w formie papierowej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, fax: (32) 78-35-606, lub w formie elektronicznej na adres: srodowisko@slaskie.pl
Uchwała 1258/49/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia opracowania
pn. ,,Program usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032”


Na podstawie art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), w związku z "Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" przyjętym Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 roku, w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032"

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą Nr 1258 /49/IV/2011 z dnia 19 maja 2011 roku przyjął Program usuwania azbestu z terenu Województwa Śląskiego do roku 2032.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony