Procedury wewnętrzne i plany kontroli

Regulamin kontroli instytucjonalnej

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Regulamin kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - uchwała Nr 699/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku

W dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1336/123/V/2016  sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Regulamin kontroli podmiotów leczniczych

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę ws. przyjęcia Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie – uchwała zarządu nr 698/108/V/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku

W dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 1337/123/V/2016 wprowadzenia zmian do Regulaminu kontroli podmiotów leczniczych, dla których pomiotem tworzącym jest Województwo Śląskie.

Udostępnianie informacji dotyczących kontroli:
Od 1 stycznia 2004 na stronach Biuletynu Informacji Publicznej udostępniana jest informacja o rozpoczęciu i wynikach kontroli wewnętrznych.

Dokumentacja z kontroli przechowywana jest w wydziałach przeprowadzających kontrole i udostępniania na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej.

Plan kontroli na rok 2018 został zatwierdzony Uchwałą Nr 2797/233/V/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku


Plan kontroli na rok 2017 został zatwierdzony Uchwałą Nr 37/163/V/2017 z dnia 3 stycznia 2017 roku


Plan kontroli na rok 2016 został zatwierdzony Uchwałą Nr 2360/81/V/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku


Plan kontroli na rok 2015 został zatwierdzony Uchwałą Nr 49/11/V/2015 z dnia 22 stycznia 2015 roku


Plan kontroli na rok 2014 został zatwierdzony Uchwałą Nr 2954/303/IV/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku


Plan kontroli na rok 2013 został zatwierdzony Uchwałą Nr 3632/219/IV/2012 z dnia 21 grudnia 2012 roku W ciągu roku dokonano zmian planu, wprowadzonych uchwałą:

Uchwała Nr 2168/284/IV/2013 z dnia 24 września 2013 roku

Uchwała zarządu nr 2654/297/IV/2013 z dnia 26 listopada 2013 roku


Plan kontroli na rok 2012 został zatwierdzony Uchwałą Nr 3566/109/IV/2011 z dnia 22 grudnia 2011 W ciągu roku dokonano zmian planu, wprowadzonych uchwałami:
Uchwała Nr 3341/208/IV/2012 z 27 listopada 2012
Uchwała Nr 2891/196/IV/2012 z 16 października 2012
Uchwała Nr 2719/191/IV/2012 z 27 września 2012


Plan kontroli na rok 2011 został zatwierdzony Uchwałą Nr 71/12/IV/2011 z dnia 18 stycznia 2011 W ciągu roku dokonano zmian planu, wprowadzonych uchwałami:
Uchwała Nr 2470/78/IV/2011 z 15 września 2011
Uchwała Nr 1803/61/IV/2011 z 5 lipca 2011
Uchwała Nr 1556/56/IV/2011 z 14 czerwca 2011
Uchwała Nr 888/39/IV/2011 z 12 kwietnia 2011

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony