Uchwała zarządu nr 205/7/VI/2018 z dnia 2018-12-21

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2019 rok
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.), § 6 Regulaminu kontroli instytucjonalnej wojewódzkich jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i komórek organizacyjnych stanowiącego załącznik do uchwały nr 699/108/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.04.2018 r. ze zm., § § 50 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przyjętego uchwałą nr 1915/279/V/2018 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. (z późn. zm.)

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony