Uchwała zarządu nr 469/213/VI/2021 z dnia 2021-02-24

W sprawie Zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok
podstawa prawna Art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1668), § 6 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r. z późn. zm.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony