Uchwała zarządu nr 5/91/VI/2020 z dnia 2020-01-08

W sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok
podstawa prawna art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), § 6 Regulaminu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych i wojewódzkich osób prawnych Województwa Śląskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 665/30/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27.03.2019 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony