Kwestionariusz kontroli

Zgodnie z art. 599 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udostępnia się Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedstawia on szczegółowy opis zagadnień, które będą podlegać sprawdzeniu oraz zakres dokumentów, których można żądać od Zamawiającego w toku kontroli zamówień Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony