Kwestionariusz kontroli

Zgodnie z art. 599 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia się Kwestionariusz kontroli udzielania zamówień publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedstawia on szczegółowy opis zagadnień, które będą podlegać sprawdzeniu oraz zakres dokumentów, których można żądać od Zamawiającego w toku kontroli zamówień Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dotyczy postępowań wszczętych po 1 stycznia 2021 r., jak i przed 1 stycznia 2021 r., do których zastosowanie znajdowały przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony