Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 r.

Transport i drogi z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2015 roku pomiarów ruchu na sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015 wraz z dokonaniem obliczeń i analiz” wykonywanego przez konsorcjum firm: Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A, adres do korespondencji: Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice (lider konsorcjum) oraz TLD Project Tomasz Bzdyra z siedzibą w Tychach, ul. Fabryczna 29 (członek konsorcjum), prezentowana jest poniżej tabela, w której zawarte są informacje na temat średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów (SDRR) dla całej sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Śląskiego (poza miastami na prawach powiatu) wraz ze strukturą rodzajową pojazdów oraz mapa przedstawiająca SDRR na ww. sieci dróg wojewódzkich jak również na sieci dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Zarówno tabela jak i mapa zawierają także odcinki dróg (zaznaczone kursywą w tabeli i kolorem fioletowym na mapie), na których wartość SDRR jest wartością niemiarodajną, gdyż z uwagi na częściowe lub całkowite zamknięcie fragmentu odcinka podczas niektórych okresów pomiarowych ruch pojazdów był ograniczony. Są to odcinki dróg o następujących numerach: 24013, 24024, 24039, 24104, 24109, 24226, 24261.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony