Zaświadczenia ADR / wtórniki zaświadczeń ADR

Informacje dotyczące opłaty za wydanie zaświadczenia ADR oraz wtórnika zaświadczenia ADR.

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR / wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł.

Opłaty należy wpłacać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prowadzony w banku PEKAO S.A,

nr 98 1240 6292 1111 0010 5063 8621.

Tytuł przelewu:

- za wydanie zaświadczenia: "opłata ADR 50 zł, opłata ewidencyjna 50 gr, zakres uprawnień, imię i nazwisko kierowcy*"

  Przykładowy tytułu przelewu: „opłata ADR 50 zł, opłata ewidencyjna 50 gr, P+C+1+7”.
  Gdzie zakres uprawnień to: P=Podstawy, C=Cysterny, 1=Klasa 1–wybuchowe, 7=Klasa7-promieniotwórcze.

- za wydanie wtórnika zaświadczenia: „opł. za wyd. nowego zaświadczenia ADR 50 zł, opł. ewid.50 gr, imię i nazwisko kierowcy*”.

* W przypadku przelewu z konta innej osoby proszę dodatkowo podać imię i nazwisko kierowcy w imieniu którego dokonywana jest opłata.

 

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony