Zaświadczenia ADR / wtórniki zaświadczeń ADR

Informacje dotyczące wydawanych Zaświadczeń ADR oraz wtórników.

W celu otrzymania wtórnika zaświadczenia ADR należy złożyć odpowiedni wniosek o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR, podpisany własnoręcznie przez kierowcę wraz z wymaganymi do wniosku załącznikami.

Wnioski o wydanie wtórnika zaświadczenia ADR oraz formularze, które należy wypełnić zamieszczone są poniżej jako załączniki.

 

Sprawę można załatwić korespondencyjnie przesyłając powyższe dokumenty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Komunikacji i Transportu

40-037 Katowice, ul. Ligonia 46


  

Opłata za wydanie zaświadczenia ADR / wtórnika zaświadczenia ADR wynosi 50,50 zł.

Opłaty należy wpłacać na rachunek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, prowadzony w banku PEKAO S.A,

nr 98 1240 6292 1111 0010 5063 8621.

Tytuł przelewu:

- za wydanie zaświadczenia: "opłata ADR 50 zł, opłata ewidencyjna 50 gr, zakres uprawnień, imię i nazwisko kierowcy*"

  Przykładowy tytułu przelewu: „opłata ADR 50 zł, opłata ewidencyjna 50 gr, P+C+1+7”.
  Gdzie zakres uprawnień to: P=Podstawy, C=Cysterny, 1=Klasa 1–wybuchowe, 7=Klasa7-promieniotwórcze.

- za wydanie wtórnika zaświadczenia: „opł. za wyd. nowego zaświadczenia ADR 50 zł, opł. ewid.50 gr, imię i nazwisko kierowcy*”.

* W przypadku przelewu z konta innej osoby proszę dodatkowo podać imię i nazwisko kierowcy w imieniu którego dokonywana jest opłata.

 

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt

telefon kontaktowy: (32) 77 40 048

e-mail:            adr@slaskie.pl     

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony