Pomiary ruchu na drogach wojewódzkich w 2020 r.

W związku z zakończeniem realizacji zadań pn. „Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 na sieci dróg wojewódzkich woj. śląskiego z podziałem na dwie części: część 1 – Wykonanie pomiarów ruchu w obszarze na północ od Aglomeracji Górnośląskiej i linii autostrady A4” oraz „Przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu 2020 na sieci dróg wojewódzkich woj. śląskiego – w obszarze na południe od Aglomeracji Górnośląskiej i linii autostrady A4” wykonywanych przez konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe INKOM Gregorowicz, Trybuś Sp. J. z siedzibą w Katowicach, ul. Św. Barbary 21a (lider konsorcjum) oraz EWIMAP S.C. z siedzibą w Warszawie, ul. Żołnierzy Wyklętych 15/10 (konsorcjant), prezentowana jest poniżej tabela, w której zawarte są informacje na temat średniego dobowego ruchu rocznego pojazdów (SDRR) dla całej sieci dróg wojewódzkich, dla których zarządcą drogi jest Zarząd Województwa Śląskiego (poza miastami na prawach powiatu) wraz ze strukturą rodzajową pojazdów oraz mapa przedstawiająca SDRR na ww. sieci dróg wojewódzkich jak również na sieci dróg krajowych dla których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach.

Mapa oraz tabela w załączeniu.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony