Menu

Współpraca międzynarodowa

Regiony partnerskie Województwa Śląskiego

1. Hauts-de-France (Francja)

2. Nadrenia Północna - Westfalia (Niemcy)

3. Obwód Lwowski (Ukraina)

4. Kraj Morawsko-Śląski (Czechy)

5. Obwód Czerniowiecki (Ukraina)

6. Region Walii (Wielka Brytania)

7. Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja)

8. Autonomiczny Region Asturii (Hiszpania)

9. Region Zachodniej Gotalandii (Szwecja) - w oparciu o list intencyjny

10. Województwo Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry)

11. Region Walonii (Belgia) - w oparciu o umowę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z Rządem Walonii oraz Rządem Wspólnoty Francuskiej Belgii

12. Obwód Doniecki (Ukraina)

13. Adżarska Republika Autonomiczna (Gruzja)

14. Prowincja Liaoning (Chiny)

15. Obwód Żytomierski (Ukraina)

16. Stan Nevada (USA)

17. Stan Parana (Brazylia)

1. Regionalny Trójkąt Weimarski
Cenną inicjatywą z udziałem regionu jest współpraca trójstronna w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego realizowana od 2001 roku przez Województwo Śląskie, Nadrenię Północną-Westfalię i Nord-Pas de Calais. Projekty są realizowane corocznie, naprzemiennie na terytorium jednego z partnerów. Współpraca obejmuje priorytetowe obszary:

  • przekształcenia gospodarcze, ekologiczne, społeczne i kulturalne terytoriów (konferencje z udziałem przedstawicieli trzech regionów oraz zaproszonych gości),
  • mobilność młodych ludzi (od 2000 r. organizowane są tzw. Szczyty Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – program obejmuje tygodniowe warsztaty, spotkania i debatę z szefami regionów na tematy nurtujące młodych Europejczyków),
  • kultura regionalna (projekt zapoczątkowany w 2011 r., przykładowe działania to debata literacka z udziałem pisarzy reprezentujących trzy regiony partnerskie oraz „Kulturatrium” – rezydencja artystyczna artystów reprezentujących trzy regiony).
2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o.

(ang. European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC)
Województwo Śląskie wraz z Województwem Opolskim, Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2013 roku i ma swoją siedzibę w polskim Cieszynie. Główne cele działań i projektów realizowanych w ramach EUWT TRITIA koncentrują się na dziedzinach mających priorytetowe znaczenie dla wszystkich regionów członkowskich. Są to: transport, współpraca gospodarcza, ruch turystyczny, energetyka, kultura. EUWT to instrument prawny wprowadzony przez prawo wspólnotowe pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich (www.egtctritia.eu).

3. Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH

Województwo Śląskie jako zarządca Szlaku Zabytków Techniki jest członkiem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH), które jako stowarzyszenie skupia ponad 300 członków z kilkunastu krajów Europy. W portalu internetowym (erih.net) zamieszczono ponad 1 600 obiektów z 47 krajów prezentujących historię rozwoju przemysłu na Starym Kontynencie. Głównym celem stworzonej sieci jest promocja wspólnego europejskiego dziedzictwa industrialnego, upowszechnianie historii społecznej oraz wiedzy o kulturze epoki przemysłowej, a także wprowadzanie na rynek atrakcji turystycznych powstałych w obiektach poprzemysłowych.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony