Ogólny schemat procedury kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska

Zgodnie z art. 78a ust.3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) przedstawiono ogólny schemat tych procedur kontroli (w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska), które wynikają z przepisów obowiązującego prawa

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony