Wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory

Dz. U. 2009 nr 79 poz. 666 z późn. zm.

USTAWA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku
o bateriach i akumulatorach

Rozdział 7

Obowiązki organów administracji publicznej

Art 69 ust. 4

  • marszałek województwa udostępnia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty wykaz miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa.
  • W/w wykaz marszałek województwa zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony