Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

tekst jednolity Dz.U.2015 poz. 140.

USTAWA
z dnia 20 stycznia 2005 r.

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Rozdział 7

Obowiązki organów administracji publicznej

Art. 42

  • marszałek województwa prowadzi wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu,
  • ww. wykaz marszałek województwa zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

Logo głównego BIP
Logo Śląskie
Powrót na początek strony