Wykaz dokumentów o środowisku

 

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.

USTAWA
z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Dział II
Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Rozdział 3
Publicznie dostępne wykazy oraz upowszechnianie informacji drogą elektroniczną

Art. 23.
Ust. 1. Publicznie dostępne wykazy prowadzi się w formie elektronicznej. Organ administracji obowiązany do prowadzenia wykazu udostępnia go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony