Dyplomy Marszałka przyznane w roku 2022

Załącznik do Uchwały 1595/360/VI /2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia  8.09.2022 r.                         

OSOBY I INSTYTUCJE WYRÓŻNIONE  DYPLOMEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI  W ROKU 2022

 

  1. Kategoria: Osobowość turystyczna roku

 

1.Grzegorz Chmielewski – wyróżnienie główne

Prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki oraz wiceprezes Śląskiej Organizacji Turystycznej. Jest inicjatorem wielu inicjatyw z zakresu promocji turystyki regionalnej, miast, obiektów i atrakcji turystycznych oraz kuchni regionalnej. Pomysłodawca i organizator  Meetingów Polskich Biur Podróży, study touru „Poznaj nasz region” oraz Akademii Turystycznej PIT. Wieloletni organizator stoiska Śląskiego Oddziału PIT na targach krajowych i zagranicznych. Współorganizator Międzynarodowej Konferencji Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego w Zabrzu oraz wielu festiwali kulinarnych. Bierze aktywny udział w pracach nad kreowaniem pozytywnego wizerunku Województwa Śląskiego i poświęca swój czas na rzecz promocji i regionu jako atrakcyjnej destynacji dla turystyki.

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

 

2.Tomasz Kopeć

Jest entuzjastą swojej pracy. Dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Zabytkową Stację Kolejki Wąskotorowej w Rudach dzisiaj odwiedza tysiące turystów z Polski i zza granicy, którzy nazywają ją „industrialną perełką” Szlaku Zabytków Techniki. Na co dzień zarządza stacją, a za jego kadencji całkowicie odmieniono kolejkę, która swoją historią sięga do XIX wieku. Dokonano kapitalnego remontu budynku wagonowni, lokomotywowni i budynku stacji. A dziś możemy tam przenieść się o 120 lat wstecz dzięki multimedialnej ścieżce edukacyjnej. 

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego                   z siedzibą w Rybniku 

 

3.Grzegorz Nowak

Jest jedną z ważniejszych osób dla historii całego powiatu raciborskiego, które z taką pasją oddają się swojej pracy. Zna kilka języków obcych, co jest niesamowicie przydatne w jego pracy – prowadzi certyfikowany, trzygwiazdkowy Punkt Informacji Turystycznej i oprowadza wycieczki po Zamku Piastowskim w Raciborzu, gdzie pracuje od kilkunastu lat. Jest pasjonatem fotografii. Posiada skarbnice wiedzy o powiecie raciborskim.   

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

4.Tadeusz Papierzyński

Kierownik Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta w Wiśle. Od wielu lat zaangażowany w rozwój i promocję dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Beskidu Śląskiego. Wieloletni kierownik i członek Zespołu Regionalnego „Istebna”. Jest inicjatorem sieciowania produktów turystycznych na obszarze Beskidów i koordynatorem wielu wydarzeń turystycznych. Odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem w dziedzinie kultury ludowej – nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej.

Zgłaszający: Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy”

 

5.Ewa Mackiewicz

Od ponad 20 lat jest związana z Zabytkową Kopalnią Ignacy zarówno poprzez działalność społeczną jak i zawodową. Jest członkiem Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy. Inicjatorka i organizatorka „Święta Pary” - wydarzenia promującego dziedzictwo górnicze Rybnika. Brała czynny udział w tworzeniu Szlaku Zabytków Techniki w Województwie Śląskim. Pracując w Śląskim Centrum Dziedzictwa Kulturowego współtworzyła pierwszy przewodnik po zabytkach techniki. Od 2018 r. jest  dyrektorem Fundacji na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury. Autorka ponad 20 publikacji poświęconych ochronie dziedzictwa i wykorzystaniu zabytków do celów turystycznych.

 Zgłaszający: Fundacja na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury

 

6.Piotr Kenig

 

Historyk Piotr Kenig jest pracownikiem naukowym Starej Fabryki Muzeum Historycznego                     w Bielsku – Białej, gdzie prowadzi badania nad dziejami miasta oraz przemysłu. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnych. Kurator wielu wystaw stałych i czasowych. Jest współtwórcą Miejskiego Systemu Informacji. Wieloletni członek Zespołu Eksperckiego ds. Nazewnictwa Ulic, Placów, Części Miejscowości oraz Obiektów Fizjograficznych.

 

Zgłaszający: Prezydent Miasta Bielsko-Biała

 

 

 

 

 

 

II Kategoria: Działalność społeczna

 

1.Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz – wyróżnienie główne

Organizacja pozarządowa, działająca od 2012 roku w Czernicy. Działania od początku skupiają się wokół zabytkowego XIX-wiecznego pałaców von Rothów. Organizacja zajmuje się pielęgnacją lokalnej historii, tradycji i kultury. Stowarzyszenie, oprócz zbierania informacji, rozmów                       z najstarszymi mieszkańcami, stara się wykorzystać pozyskane materiały jako źródło i przyczynek do dalszych badań nad historią całego regionu Górnego Śląska.  

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

2.Leszek Bensz

Aktywnie angażuje się w badanie i popularyzację historii oraz atrakcji turystycznych Piekar Śląskich. Jest założycielem i redaktorem naczelnym portalu historyczno-krajoznawczego „PiekarskiWerk”, na łamach którego zamieszczone są artykuły popularnonaukowe ukazujące bogactwo historyczne i turystyczne Piekar Śląskich oraz dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska.   

Zgłaszający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie  

 

  1. Marek Bazylów

Marek Bazylów należy do najbardziej aktywnych osób działających na rzecz turystyki w Gliwicach. Współzałożyciel i prezes Gliwickiego Klubu Turystyki  Górskiej „Skalnik”. Dzięki powstaniu klubu i jego działalności do środowiska dołączyły osoby, które w następnych latach zasiliły kadry programowe PTTTK jako przewodnicy górscy, terenowi, piloci wycieczek                            i przodownicy turystyki górskiej. Wyróżniony licznymi odznaczeniami państwowymi i turystycznymi.     

Zgłaszający: Zarząd Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej   

 

4.Bytomski Turystyczny Klub Kolarski „Catena”

Klub powstał w 1962 roku. Podstawowym jego celem jest organizowanie turystyczno-krajoznawczego wypoczynku i wycieczek, głownie rowerowych. Łącznie w okresie 60-lecia zorganizowano 1151 wycieczek rowerowych, jak również obozów wędrownych po różnych regionach Polski (m.in. Szlak Orlich Gniazd). Klub wraz z Regionalną Radą Turystyki Kolarskiej PTTK w Katowicach  był 10-krotnie organizatorem kursów na przodowników turystyki kolarskiej PTTK, 3-krotnie Wojewódzkich Spotkań Działaczy Turystyki Kolarskiej Woj. Śląskiego, a także 3-krotnie Centralnych Zlotów Turystów Kolarzy oraz Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK.      

Zgłaszający: Prezydent Miasta Bytomia  oraz Oddział PTTK im, Stefana Lachowicza

 

  1. Klub Fotograficzny „Start” przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie

Od samego początku, czyli od 2012 r. Klub zaznaczył swoje istnienie, biorąc na swoje barki dokumentację fotograficzną wszystkich imprez organizowanych przy Oddziale PTTK „Beskid Śląski” w Ciszynie. Szczególnie ważnym elementem jego działalności jest organizacja regionalnych i ogólnopolskich imprez fotograficznych o charakterze turystycznym, Niezwykle cennymi inicjatywami są te, skierowane do młodszych mieszkańców regionu – np. konkurs „Ziemia Cieszyńska w oczach uczniów”. W ramach zeszłorocznej edycji wpłynęło kilkaset zdjęć              z Polski i Czech.   

Zgłaszający: Starosta Cieszyński

 

6.Łukasz Zimnoch

Dr Łukasz Zimnoch jest Prezesem Stowarzyszenia „Wrazidlok”, pomysłodawcą Szlaku Magnatów Przemysłowych, realizatorem widowisk multimedialnych w tym mappingowych w Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach, Chorzowie i Świerklańcu. Wraz ze Stowarzyszeniem „Wrazidlok” stworzył pokaz mappingowy „Miłość Blanki i Guida”, dzięki środkom z Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zgłaszający: Wójt Gminy Świerklaniec

 

III Kategoria: Działalność biznesowa 

 

1.Browar Zamkowy „Racibórz” – wyróżnienie główne

Browar Zamkowy w Raciborzu nie przestaje się rozwijać. Od 2005 r. kiedy to wznowiono jego działalność browar przeszedł poważną modernizację, uruchomiono nową warzelnię i rozlewnię. W 2021 roku powstało przejście, które połączyło dziedziniec Zamku Piastowskiego w Raciborzu  z salą degustacyjną Browaru, gdzie działalność rozpoczął Pub Maszynownia. Wraz z Zamkiem Piastowskim stanowią doskonałe połączoną atrakcję turystyczną, która od niedawna cieszy się duża popularnością.

Zgłaszający;   Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego                  z siedzibą w Rybniku 

 

2.Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach

Gminny Ośrodek Turystyki i Promocji w Rudach zarządza Stacją Kolejki Wąskotorowej, która całkowicie skierowana jest ku działalności turystycznej. Zabytkowe budynki, w tym ponad stuletnia hala lokomotywowni, są sukcesywnie odrestaurowane. Na torach postojowych gromadzone są unikatowe lokomotywy i wagony, a większość z tych eksponatów w przyszłości będzie można zobaczyć w ruchu. Turyści mają do wyboru dwie trasy: Rudy-Rybnik Stodoły-Rybnik bądź Rudy-Stanica-Rudy. Podczas przejazdu nimi można podziwiać Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich.   

 

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego               z siedzibą w Rybniku 

3.Tadeusz Rzemyk

Jest założycielem Biura Podróży „Rzemyk Travel”. Organizator wycieczek, pielgrzymek, wczasów dla dorosłych oraz obozów dla dzieci i młodzieży z naszego regionu. Będąc przedsiębiorcą bierze czynny udział w akcjach charytatywnych. Wspiera szkolne kluby sportowe organizując bezpłatny transport dzieci i młodzieży na zawody sportowe. Organizuje wycieczki do potrzeb osób o różnym stopniu niepełnosprawności aby zapobiegać ich wykluczeniu społecznemu jednocześnie zachęcić do ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki

 

  1. Kategoria: Przedsięwzięcie turystyczne roku

 

1.Zamek sp. z o.o - Międzynarodowy Festiwal Kultury Wczesnego Średniowiecza Najazd Barbarzyńców – wyróżnienie główne  

Widowiskowa impreza plenerowa prezentująca kultury europejskie wczesnych wieków średnich. Na przedzamczu Zamku Ogrodzienieckiego obozowiska zakładają wojowie Słowiańscy, Wikingowie, Bałtowie, Celtowie i Germanie. Impreza gromadzi około 600 rekonstruktorów z wielu krajów świata. Podczas wydarzenia odbywa się turniej łuczniczy, turniej bojowy wojów, turniej zapasów, walki bohurtowe, bitwa o most, pokaz mody wczesnośredniowiecznej oraz wielka bitwa władców o wzgórze  Zamku Ogrodzienieckiego. Przez cały czas na terenie imprezy obecni są wczesnośredniowieczni rzemieślnicy oraz kupcy, prezentujący dawne profesje oraz wyroby rękodzielnicze. Najazd Barbarzyńców to wydarzenie cykliczne które przyciąga tysiące turystów każdego sezonu.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

 

2.Stowarzyszenie Miłośników Ziemi  Tarnogórskiej – „Wybory Pięknej z Rept”

„Wybory Pięknej z Rept” – 24 kwietnia po raz pierwszy w Tarnowskich Górach na otwarcie sezonu kulturalnego w mieście odbyło się wydarzenie, dzięki któremu lokalna społeczność lepiej poznała historię unikatowego na skalę światową drzewka. Edukacja i ekologia została połączona z dobrą zabawą. Pierwszym punktem programu było zasadzenie jabłoniowej alejki przy ul. Wodociągowej. Następnie impreza przeniosła się na rynek. Były warsztaty dla dzieci i dorosłych, wykłady dla działkowców, zajęcia edukacyjne, czy też koncerty lokalnych zespołów. Odmiana Pięknej z Rept pochodzi ze Śląska z miejscowości Repty Śląskie. Została zasadzona pod koniec XIX wieku w ogrodzie przy pałacu rodziny Henckel von Donnmersmarck.   

Zgłaszający: Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

 

 

3.Zamek Piastowski w Raciborzu „Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Piastowskim              w Raciborzu”

Bez wątpienia wydarzeniem turystycznym w 2021 roku był Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Piastowskim w Raciborzu, który miał miejsce 11-18 grudnia. Swoją wyjątkowością ściągnął mieszkańców z całego województwa śląskiego, opolskiego oraz zza granicy, szczególnie z Czech i Niemiec. Niezwykle bogaty program, a w tym koncerty największych gwiazd polskiej sceny muzycznej sprawiły zachwyt w oczach turystów. 

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

4.Kolejkowo – Gliwice – „Cudowne miasto z piernika”

Kolejkowo – to możliwość wejścia do świata miniatur i zapoznanie się z kulturą, tradycją i zabudową Śląska. To największa makieta kolejowa. Umieszczono na niej 460 metrów torowiska, 12 pociągów z 58 wagonami, 235 budynków w tym miniatury autentycznych budowli ze Śląska (m.in. gliwicki dworzec kolejowy, ratusz oraz kamienice a dla podkreślenia charakteru regionu przygotowano miniaturę XIX wiecznej śląskiej kopalni, 195 samochodów, 3200 figurek ludzi i zwierząt. Kolejkowo - Gliwice wznowiło edycje miasta piernikowego – jedynej na świecie makiety w całości wykonanej z jadalnego piernika, lukru, ciasteczek i cukierków po której poruszają się czekoladowe pociągi.

 

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki

 

  1. Kategoria: Instytucja

 

1.Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu – wyróżnienie główne

Muzeum jest jedną z największych i najchętniej odwiedzanych obiektów turystycznych w Polsce oraz niekwestionowanym liderem turystyki przemysłowej w całej Europie. Przybliża odwiedzającym turystom  cenne dziedzictwo śląskiego górnictwa węgla kamiennego – zarówno o charakterze materialnym, jak i niematerialnym w oparciu o nie prowadzona jest działalność turystyczna, edukacyjna i kulturalna. Tworząc w autentycznych przestrzeniach świat niepowtarzalnych doznań, Muzeum łączy tradycję z nowoczesnością, dbając o zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa dwustu lat uprzemysłowienia Śląska. Ponadto Muzeum zarządza dwoma unikatowymi kompleksami poprzemysłowymi – Kopalnią Guido i Sztolnią Królowa Luiza.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Zabrze

 

2.Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to miejsce niezwykłe w historii Rybnika, które w nowoczesny sposób łączy funkcje muzealne z organizacją nietuzinkowych wydarzeń kulturalnych. Przez bez mała dwa wieki kopalnia była sercem Niewiadomia dając pracę i rozwijając lokalne życie kulturalne. W latach dziewięćdziesiątych zakład nie przetrwał restrukturyzacji górnictwa i popadł w ruinę. Za sprawą pasjonatów lokalnego dziedzictwa przemysłowego obiektu nie zlikwidowano całkowicie, a dziś jest perełką dla turystów. 

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 

 

3.Wiślańska Organizacja Turystyczna

WOT jest organizacją działającą na terenie Wisły od 2007 roku. Zrzesza około 60 podmiotów z branży turystyczno-hotelarskiej z terenu Wisły. Głównymi celami działalności WOT-u są: promocja miasta Wisła oraz przedsiębiorców działających na jego terenie, integracja społeczności lokalnej, dążenie do stałego wzrostu jakości oferowanych usług oraz inicjowanie i wspieranie współpracy z samorządem lokalnym. W 2022 r. Wiślańska Organizacja Turystyczna obchodzi 15. Urodziny. Od początku działalności prężnie realizuje cele swojej działalności m.in. poprzez opracowywanie i wydawnictwo folderów, organizację szkoleń dla swoich członków oraz pomoc w prowadzeniu informacji turystycznej.

Zgłaszający: Burmistrz Miasta Wisła     

 

4.Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej

Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej od 1985 roku prowadzi Muzeum Prasy Śląskiej             w Pszczynie. Muzeum corocznie organizuje na terenie Pszczyny Święto Szlaku Zabytków Techniki „Industriada”. Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej organizuje i współorganizuje szereg imprez prezentujących śląski folklor, muzykę i poezję. Członkowie towarzystwa są również inicjatorami budowy skansenu Zagroda Wsi Pszczyńskiej.

 

Zgłaszający: Burmistrz Miasta Pszczyna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony