Dyplomy Marszałka przyznane w roku 2023

Załącznik do Uchwały nr 935/446/VI/2023 z dnia 14.09.2023 r.                         

OSOBY I INSTYTUCJE WYRÓŻNIENE  DYPLOMEM MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU TURYSTYKI  W ROKU 2023

 

I Kategoria: Osobowość turystyczna roku

Wyróżnienie główne: 

Zbigniew Cierniak

Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Od wielu lat współpracuje ze Śląską Organizacją Turystyczną w ramach szeroko rozumianej promocji Województwa Śląskiego. Na przestrzeni lat Zespół Śląsk i ŚOT wspólnie brali udział w działaniach promocyjnych na rzecz rozwoju turystyki naszego regionu tj. targach turystycznych, krajowych i regionalnych imprezach promocyjnych. Zespół Pieśni i Tańca ”Śląsk” pod jego dyrekcją przystąpił  do Silesia Convention Bureau – konsorcjum produktowego zrzeszającego podmioty działające na rzecz rozwoju turystyki biznesowej w Województwie Śląskim.

 

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

 

Wyróżnienia: 

 1. Ewa Sternal

 

Pomysłodawczyni i współtwórczyni działającej w gliwickim porcie, na Kanale Gliwickim, przystani turystycznej „Marina Gliwice”. Prezeska Fundacji „Mesa”, która prężnie działa na rzecz promocji, rozwijania i popularyzowania wszelkich odmian turystyki, w tym wodnej, kreowania i budowy szlaków oraz baz turystycznych, edukacji w zakresie uprawiania sportów w szczególności wodnych. Organizuje rejsy, których celem jest prezentacja walorów przyrodniczych okolicy oraz przedstawienie Kanału Gliwickiego.  Wszystkie te działania budują atrakcyjną markę turystyczną Kanału Gliwickiego, propagują wiedzę turystyczną oraz podwyższają jakość obsługi turystów.

Zgłaszający: Prezydent Miasta Gliwice

 

 1. Teresa Bełzecka

Członek – założyciel Katowickiego Oddziału Regionalnego PTTK. Oddział powstał z  inicjatywy m.in. koła PTTK osób niewidomych i niedowidzących, dla których organizowała rajdy, wycieczki i spotkania integracyjne. Pełniła szereg funkcji społecznych związanych również ze środowiskiem młodzieżowym. W 1992 roku z inicjatywy Oddziałów PTTK Województwa Śląskiego  powołana została Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK, gdzie od 31 lat Teresa Bełzecka jest kierownikiem biura.  Współpracuje z Regionalną Pracownią Krajoznawczą, społecznie udostępniając zbiory, prowadząc prace archiwizacyjne. Zajmuje się prowadzeniem Biura Rady Prezesów Oddziałów PTTK w całym województwie, koordynującego działalność turystyczną  w całym regionie.

Zgłaszający: Regionalna Fundacja Turystyki i Krajoznawstwa PTTK 

 

 1. Grzegorz Pietraszewski

Pomysłodawca „Bajki Pana Kleksa”. Bajka wystartowała w grudniu 2019 r. w dawnej Fabryce Porcelany w Katowicach. Bajka to miejsce kultowe, które nie tylko szerzy świadomość edukacyjną, ale także na dobre zagościło na śląskiej mapie atrakcji dla całej rodziny. W wyjątkowym świecie Profesora Kleksa każdy może poczuć się jak dziecko. Bajka dzięki odpowiedniemu prowadzeniu w niedługim czasie otrzymała wiele wyróżnień i  ogólnopolskich nagród, m.in. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej jako Najlepszy Produkt Turystyczny 2021 roku. Panu Grzegorzowi udało się stworzyć miejsce, które jest rozpoznawane w całej Polsce, a co najważniejsze każdego miesiąca przyciąga do Katowic fanów świetnej zabawy.

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki    

 

 1. Tomasz Kucharski

Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn. Jego wieloletnia działalność w obszarze rozwoju turystyki, turystyki rowerowej, podejmowanie nowych inicjatyw turystycznych, realizacja inwestycji infrastrukturalnych, przyczyniły się do rozwoju turystki w całym regionie. Olsztyn z największymi ruinami zamku na Jurze stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków turystyki w regionie. Dzięki jego zaangażowaniu została rozbudowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gminy Olsztyn,  a  także połączeń rowerowych w całym regionie np. budowa trasy rowerowej ze Zrębic do Suliszowic w gminie Żarki. Dzięki dobrej współpracy ze Wspólnotą Gruntową zarządzającą Zamkiem w Olsztynie udało się pozyskać unijne środki finansowe i przeprowadzić prace restauracyjne i konserwacyjne części zamku.  

Zgłaszający: Urząd Miasta i Gminy Olsztyn

 

 1. Sabina Bugaj

Od 20 lat dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku. Angażuje się w promocję regionu, jest koordynatorką wielu projektów i akcji promocyjnych Beskidów, współtwórczyni Marki Turystycznej „Beskidy” i pomysłodawczyni niezwykłego przedsięwzięcia „Szczyrk bez barier” dla osób z niepełnosprawnościami. Jest osobą niezwykle otwartą, kreatywną, dbającą o promocję turystyczną miasta Szczyrk, powiatu bielskiego oraz całego regionu. Do jej najważniejszych osiągnięć należy współtworzenie nowej Marki Szczyrk w największym ośrodku narciarskim w Polsce z  udziałem: Szczyrk Mountain Resort, Centralnym Ośrodkiem Sportu, Beskid sport Arena.    

Zgłaszający: Powiat Bielski  

 

II Kategoria: Działalność społeczna

Wyróżnienie główne:

Stowarzyszenie na rzecz Kultury „Kantata”

 Od wielu lata działa na rzecz osób niepełnosprawnych pragnących zaczerpnąć turystyki aktywnej w regionie. Zajmuje się też szkoleniem kadr w zakresie asystowania osobom niepełnosprawnym podczas aktywności turystycznych, czego doskonałym przykładem jest projekt ATON – cykl szkoleń dla asystentów turystycznych osób niepełnosprawnych, który był realizowany m.in. w ramach programu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie bez barier”. Członkowie stowarzyszenia są również bardzo zaangażowani w promocję marki turystycznej Kraina Górnej Odry – jako aktywnej i bezbarierowej.

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

           

Wyróżnienia:

 1. Mateusz Sarna

Członek Oddziału PTTK w Jaworznie od 2001 roku. Bardzo czynnie zaangażowany w działalność turystyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Corocznie organizuje szereg rajdów,   przekazując młodzieży wiedzę i informacje krajoznawczo – turystyczne. Stale podnosi i  rozszerza swoje uprawnienia kadry społecznej PTTK. Jest m.in: przodownikiem turystyki pieszej, przewodnikiem terenowym po Jurze Krakowsko -Częstochowskiej i Woźnicko -Wieluńskiej oraz instruktorem krajoznawstwa Regionu PTTK.

Zgłaszający: PTTK Oddział w Jaworznie

 

 1. Krystyna Gołąbek

 Właściciel firmy Business Service Galop zajmującej się organizacją kongresów w Polsce, od wielu lat bierze udział w życiu przemysłu spotkań pełniąc funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Członka Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej. Jest Członkiem prezydium Śląskiej Rady Turystyki powołanej z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego. Współtworzyła koncepcję działania regionalnego Silesia Convention Bureau.

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

 

 1. Grzegorz Franki

Aktywnie uczestniczy w pracach Śląskiej Izby Turystyki, w której reprezentuje Związek Górnośląski – najstarszą i największą organizację regionalną na Górnym Śląsku. Od 2015 r. pełni funkcję prezesa Związku Górnośląskiego. Organizuje wieczory regionalne oraz prowadzi liczne spotkania z młodzieżą szkolną i zachęca ich do poznawania ciekawych miejsc naszego regionu. Propaguje programy wycieczek po śląskich atrakcjach turystycznych. Jest inicjatorem i organizatorem wielu wydarzeń o charakterze kulturalnym i edukacyjnym np. „Święto strojów ludowych Górnego Śląska”, regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie śpiewanie” czy ogólnopolski konkurs Krasomówczy im .Wojciecha Korfantego.

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki w Katowicach

 

 1. Stowarzyszenie „Drengowie znad Górnej Odry”

Stowarzyszenie miłośników wczesnego średniowiecza, którzy działają nie tylko na rzecz edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży, ale także wyrównywania szans w dostępie do edukacji i współpracy transgranicznej z Republiką Czeską. Ponadto, są również organizatorem jednego z czołowych raciborskich wydarzeń, czyli „Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego”, tworząc przy tym jedną z unikatowych atrakcji turystycznych w skali całego Województwa Śląskiego.  

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

 1. Anna Strzeszewska

Należy do PTTK od 1974 roku. Jako pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach realizowała zadania związane z promocją walorów turystycznych miasta i jego dziedzictwa kulturowego. Była pomysłodawczynią licznych wystaw promujących Gliwice oraz wydawnictw o tematyce kulturowej i turystycznej. Autor wielu artykułów publikowanych w  Gliwickim Magazynie Kulturalnym. W zakresie działalności przewodnika turystycznego organizowała wycieczki oraz spacery po mieście.

Zgłaszający: Koło Przewodników Turystycznych w Gliwicach przy Oddziale PTTK Ziemi Gliwickiej.

 

III Kategoria: Działalność biznesowa 

Wyróżnienie główne:

            Grupa ATLAS TOURS sp. z o.o.

Firma jest organizatorem Rejsów Wycieczkowych – wspaniałej formy  poznawania świata i nowego sposobu na spędzenie wymarzonego urlopu „Wypoczywaj na morzu" to hasło, które z roku na rok realizuje coraz więcej klientów, pasażerów wielu linii cruisingowych. Jest największym organizatorem rejsów z polskim pilotem, co roku wypływa  kilkadziesiąt grup pod opieką doświadczonych pilotów. Grupa ATLAS TOURS współpracuje z najlepszymi liniami rejsowymi świata. Klienci firmy  pływają niemal po całym świecie. Organizowane są rejsy dla klientów indywidualnych, rejsy grupowe z polskim pilotem, rejsy integracyjne dla firm oraz „kongresy na morzu” czy podróże poślubne. Firma organizuje także przejazdy/przeloty do portu wypłynięcia, transfery, noclegi przed lub po rejsie oraz służy  fachowym doradztwem przy organizacji i wyborze wycieczek fakultatywnych.

Zgłaszający: Polska Izba Turystyki Oddział Śląski

 

Wyróżnienia:

 1. ZIAD Bielsko-Biała SA

 Spółka ZIAD Bielsko-Biała SA zarządca marki „Szyndzielnia Resort”, kompleksu wypoczynkowego u podnóża Szyndzielni, w pobliżu miasta Bielska-Białej. Kompleks oferuje różne usługi gastronomiczne oraz miejsca noclegowe, dzięki czemu można tu wypocząć i zrelaksować się. Szyndzielnia Resort to m.in.: Kolej Linowa Szyndzielnia, Kolej Kanapowa Dębowiec, Hotel Szyndzielnia***, Camper Park, Górskie trasy rowerowe - Enduro Trails. Kolej Linowa Szyndzielnia  o długości 1810 m, jest jedną z większych atrakcji turystycznych Bielska-Białej. Nowoczesne przeszklone gondole wożą codziennie pasażerów i rowerzystów na górę Szyndzielnię. Na przestrzeni zdobytych doświadczeń  z  wielu lat funkcjonowania Kolei oraz prowadzonych statystyk prognozuje się, że w tym roku Kolej Linowa przewiezie 7.000.000 pasażera.

             Zgłaszający: Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskidy” w Bielsku-Białej

 

 1. Marcin Stolarz

Manager posiadający wiedzę popartą doświadczeniem w zrządzaniu projektami i obiektami oraz sprzedaży w sektorze MICE. Prezes zarządu w PTWP Event Center, spółce, która jest operatorem Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Spodka w Katowicach. Do jego szczególnych osiągnięć należy m.in. wypracowanie silnej pozycji rynkowej i marki Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach, kontraktowanie i pozyskanie wciąż nowych wydarzeń dla regionu, lobbowanie na rzecz organizacji prestiżowych i międzynarodowych wydarzeń w regionie oraz pozyskanie dla regionu takich eventów jak IGF Szczyt Cyfrowy ONZ.

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna 

 

 1. Krzysztof Ziaja

W 1993 roku założył biuro turystyczne – PHU Vita S.C. Gliwice. Jego oferty skierowane są do różnych grup wiekowych i zawsze tworzone z dbałością o potrzeby każdego klienta. Dzieci i młodzież z terenu Śląska i ościennych województw wyjeżdżają za jego pośrednictwem nad piękny Bałtyk, w góry, nad jeziora w tereny czyste i nieskażone. Jego dewizą życiową są wymowne i wcielane w życie słowa wybitnego pedagoga-humanisty Janusza Korczaka „Maksymalizować dziecięcą radość, minimalizować dziecięce smutki”. Specjalizuje się również w wyjazdach dla seniorów.

Zgłaszający: Śląska Izba Turystyki

  

 1. Fundacja „Stare Opactwo w Rudach”

Od lat działa dla rozwoju turystyki Krainy Górnej odry i całego Województwa Śląskiego, tworząc pełną ofertę dla turystów, łącząc obiekt noclegowy, obiekt gastronomiczny i  atrakcję turystyczną w jednym. Opactwo bierze udział we wszelakich akacjach promujących region takich jak m.in. „Śląskie i Mazury – bliskie z natury” czy organizacja i  promocja święta Krainy Górnej Odry. Wchodząca w skład obiektu Restauracja Cysterska znajduje się na szlaku kulinarnym „Śląskie Smaki”.

Zgłaszający: Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

 1. Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku

Średniowieczny dom i obóz rycerski, wizyta u kata i medyka i próba pisania gęsim piórem, jak skryba. To tylko kilka propozycji, jakie oferuje turystyczne miejsce w Żarkach. Edukacyjny i interaktywny charakter ekspozycji sprawia, że każdy świetnie się tu bawi. Oferta dedykowana jest dla turystów indywidualnych i grup, od przedszkola zaczynając. Interesujący scenariusz zwiedzania, dostosowany do grup wiekowych, pozwala turystom na odkrywanie co jadano w średniowieczu, jak się ubierano, jak leczono. Każdy może sprawdzić czy rycerstwo to lekki fach.

Zgłaszający: Gmina Żarki

 

IV Kategoria: Przedsięwzięcie turystyczne roku

Wyróżnienie główne:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego                             z  siedzibą w Rybniku

Za Święto marki turystycznej Kraina Górnej Odry – Festiwal Górnej Odry.  To największe wydarzenie turystyczne o zasięgu regionalnym i transregionalnym w Województwie Śląskim. W 2022 roku Festiwal Górnej Odry został nagrodzony dwoma najważniejszymi nagrodami branży turystycznej w Polsce: Najlepszy produkt turystyczny 2022 – Certyfikat PPT, Najlepszy produkt turystyczny 2022 roku – Certyfikat Internautów”, gromadząc od trzech edycji ponad 300 tys. odwiedzjących. W skład święta marki Kraina Górnej Odry weszły kluczowe w tej części województwa imprezy o tematyce wodnej, takie jak kultowe Pływadła, liczne spływy kajakowe, spektakl na wodzie czy inne wydarzenia o  niecodziennym i wyjątkowym charakterze, co jest nowością w ofercie turystyki wodnej Województwa Śląskiego.    

Zgłaszający: Śląska Organizacja Turystyczna

 

Wyróżnienia:

 1. Miasto i Gmina Żarki

Za projekt pt. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”. Dokładnie 10,2 km nowych tras rowerowych na terenie gminy Olsztyn i Żarki. Umowę o  dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 2020 roku. Zadanie zakończono wiosną 2023 roku. Liderem projektu była Gmina Olsztyn, parterem Gmina Żarki. Projekt polegał na budowie trasy rowerowej Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki. W ramach inwestycji powstały Miejsca Odpoczynku Rowerzysty.    

Zgłaszający: Związek Gmin Jurajskich

 

 1. Miasto i Gmina Olsztyn

Za projekt pt. „Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej na odcinku Zrębice, Krasawa – gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki”. Dokładnie 10,2 km nowych tras rowerowych na terenie gminy Olsztyn i Żarki. Umowę o dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w 2020 roku. Zadanie zakończono wiosną 2023 roku. Liderem projektu była Gmina Olsztyn, parterem Gmina Żarki. Projekt polegał na budowie trasy rowerowej Zrębice, Krasawa – w gminie Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – w gminie Żarki. W ramach inwestycji powstały Miejsca Odpoczynku Rowerzysty.   

Zgłaszający: Związek Gmin Jurajskich

 

 1. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin

Za uruchomienie „Leśniowskiej Arki Noego”. W ostatnim czasie Paulini w Leśniowie otwierają się na nowe przedsięwzięcia turystyczne. Przystąpili do współorganizacji Juromanii – Święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ze względu na chęć przyciągnięcia nowych odbiorców w sezonie 2023 przystąpili do organizacji Leśniowskich Niedziel – koncertów w ogrodzie leśniowskim. W 2023 roku uruchomiono także „Leśniowską Arkę Noego” – w specjalnie przygotowanym miejscu pojawili się: kangur, strusie, paw królewski, surykatki. Ojcowie paulini rozbudowali zwierzyniec i teraz sprawują opiekę nie tylko nad alpakami, kozami i owieczkami. Spotkamy tu także kozy i owce walliserskie, marę patagońską, strusia emu.     

Zgłaszający: Gmina Żarki

 

 1. Fundacja Ustronianka

Za rewitalizację Zamku w Grodźcu Śląskim i stworzenie w nim muzeum oraz otwarcie go dla zwiedzających. Fundacja Ustronianka z Ustronia mająca w użyczeniu Zamek w Grodźcu Śląskim należący do przedsiębiorcy Michała Bożka uzyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-202. Celem projektu była rewitalizacja Zamku w Grodźcu Śl. I stworzenie w nim muzeum, w którym udostępnione są zbiory obecnego właściciela Zamku, pana Michała Bożka. Zamek w  Grodźcu został włączony do ofert turystycznych Śląska Cieszyńskiego.      

Zgłaszający: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

 

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej – Wydział Kultury i Promocji

Za The Loop. Kompleksowy produkt turystyczny zintegrowany z siecią schronisk górskich, który w całości oparty jest na szlakach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. To ambitna trasa wykorzystująca duże odcinki istniejących szlaków turystycznych w Beskidzie Śląskim, Żywieckim i Małym. Jej przejście oznacza konieczność pokonania blisko 250 kilometrów przy łącznym przewyższeniu przekraczającym 11 000 metrów. The Loop to jedyny w tej części Europy nielinearny szlak długodystansowy.

Zgłaszający: Miasto Bielsko-Biała   

 

 1. Kategoria: Instytucja

Wyróżnienie główne:

   Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i    powiatów członkowskich. Działa na rzecz rozwoju gospodarczego, upowszechniania dobrego wizerunku regionu, ochrony środowiska naturalnego, prowadzi działalność edukacyjną, proeuropejską, kulturalną i sportową, wydawniczą, szkoleniową, promocyjną, działalność z obszaru turystyki, współpracuje z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czeskiej. Stowarzyszenie współtworzy polsko-czeski Euroregion Śląsk Cieszyński, podejmując w jego ramach liczne, transgraniczne działania na rzecz rozwoju turystyki na śląsko-morawskim pograniczu. Stowarzyszenie zarządza Polską Marką Turystyczną Śląsk Cieszyński oraz jest koordynatorem Żelaznego Szlaku Rowerowego.      

Zgłaszający: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

Wyróżnienia:

 1. Pałac w Miechowicach – filia Bytomskiego Centrum Kultury

Pałac w Miechowicach jest filią Bytomskiego Centrum Kultury, miejskiej instytucji kultury. Pałac  z uwagi na głębokie osadzenie w dziedzictwie Bytomia i Górnego Śląska stanowi ważną dla miasta atrakcję turystyczną. Prace rewitalizacyjne dobiegły w 2020 r. końca. Odrestaurowany gmach wzbudza od tego czasu duże zainteresowanie mieszkańców i turystów. Dzięki realizacji projektu zostało zachowane dziedzictwo kulturowe materialne mające ogromne znaczenie w  kontekście ochrony dziedzictwa niematerialnego. Budynek odnowionego pałacu daje możliwość prowadzenia edukacji kulturowej dotyczącej dziedzictwa związanego z tożsamością i historią Miechowic, Bytomia oraz Górnego Śląska w oparciu o kontekst historii rodu i historię pałacu jako budynku.     

Zgłaszający: Prezydent Miasta Bytom

 

 1. Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie

Nadrzędnym celem Spółdzielni jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o  pracę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działającego w  szczególności poprzez wspólną działalność gospodarczą oraz wyodrębnioną działalność społeczną, oświatowo-kulturalną i  społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych. Głównym zadaniem pracowników spółdzielni jest obsługa turystów w dwóch punktach informacji turystycznej w centrum miasta przy rynku oraz w Centrum Przesiadkowym. Stale zachęcają turystów do korzystania z szerokiego zakresu usług wiślańskich przedsiębiorców oraz do uczestnictwa w  organizowanych przez miasto i  przedsiębiorców imprezach.     

Zgłaszający: Urząd Miejski w Wiśle

 

 1. Oddział PTTK BATORY w Chorzowie

Historia Oddziału PTTK Batory w Chorzowie nieodłącznie związana jest z Hutą Batory.  Zaczęła się w okresie powojennym, gdzie głównym celem było propagowanie turystyki wśród pracowników huty, ich rodzin i mieszkańców Chorzowa Batorego. Oddział organizuje wiele wycieczek kwalifikowanych i wypoczynkowych, rajdów górskich i zlotów po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. Przy Oddziale powołano komisje m in.: Turystyki Górskiej, Turystyki Pieszej, Krajoznawczą, Ochrony Przyrody, Kolarską, Narciarską ,Fotograficzną. Do dnia dzisiejszego organizuje liczne wycieczki górskie jak   i  krajoznawcze oraz spływy kajakowe. Członkowie z własnej inicjatywy organizują w akcję „Apteczka na szlaku”, dzięki której w górach i na innych szlakach lokowane są apteczki z których nieodpłatnie mogą korzystać turyści.

Zgłaszający: Oddział PTTK Batory w Chorzowie

 

 1. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia

 Głównym celem Stowarzyszenia jest między innymi wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozbudową infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej w Ustroniu. Stowarzyszenie organizuje szereg imprez turystyczno – rekreacyjnych m.in. Międzynarodowego Cyklu Wyścigów UPHILL MTB Beskidy oraz Beskidzki Triathlon Górski. Prowadzi również Ustrońską Szkołę Narciarstwa Biegowego oraz Miejską Informację Turystyczną, która promuje Ustroń jako wspaniałe miejsce dla aktywnego wypoczynku.

Zgłaszający: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” w Cieszynie

 

 1. Baseny Wisła sp. z o.o.

Kompleks Baseny Wisła w nowej, zmodernizowanej odsłonie został uroczyście otwarty w czerwcu 2021 r. Historia powstania basenów w Wiśle sięga okresu międzywojennego. W latach 90-tych kompleks basenowy stracił swój urok i został dość poważnie nadszarpnięty zębem czasu. W roku 2016 miasto pozyskało tereny basenów, a w roku 2017 utworzona została spółka Baseny Wisła sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki była modernizacja kompleksu a obecnie zarządzanie obiektem po modernizacji. Tworząc Baseny Wisła nawiązano do przestrzeni parku kąpielowego i jej fantastycznych tradycji. W  okresie zimowym na terenie Basenów zorganizowane jest lodowisko.

Zgłaszający: Urząd Miejski w Wiśle

 

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony