Menu

Cyberhigiena

Informacje dotyczące zagrożeń cyberbepieczeństwa i stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.

 

Realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbepieczeństwa, informujemy, że do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni należą:

 • kradzieże tożsamości;
 • wyłudzenia danych uwierzytelniających (loginów, haseł);
 • kradzieże, modyfikacje bądź niszczenie danych;
 • blokowanie dostępu do usług;
 • spam (niechciane lub niepotrzebne wiadomości elektroniczne);
 • ataki socjotechniczne (np. phishing), czyli wyłudzanie poufnych informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 • ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania (np. malware, wirusy, robaki).

Sposoby zabezpieczenia przed ww. zagrożeniami, to w szczególności:

 • stosuj zasady ograniczonego zaufania do odbieranych wiadomości e-mail, SMS, stron internetowych nakłaniających do podania danych osobowych, osób podających się za przedstawicieli firm, instytucji, którzy żądają podania danych autoryzacyjnych lub nakłaniających do instalowania aplikacji zdalnego dostępu;
 • nie ujawniaj danych osobowych, w tym danych autoryzacyjnych dopóki nie ustalisz, czy rozmawiasz z osobą uprawnioną do przetwarzania Twoich danych;
 • instaluj aplikacje jedynie ze znanych i zaufanych źródeł;
 • nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków od nadawców, których nie znasz;
 • nie otwieraj plików nieznanego pochodzenia, a wszystkie pobrane pliki skanuj programem antywirusowym;
 • szyfruj dane poufne wysyłane pocztą elektroniczną (szczególne, które w razie nieuprawnionego ujawnienia mogą narazić na stratę Ciebie lub osobę do której, lub o której piszesz);
 • sprawdzaj adres url, z którego domyślnie dany podmiot (instytucja) wysyła do Ciebie smsy – cyberprzestępca może podszyć się pod dowolną tożsamość (odpowiednio definiując numer lub nazwę);
 • jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeżeli włamano się na Twoje konto e-mail – jak najszybciej zmień hasło;
 • używaj aktualnego oprogramowania antywirusowego – stosuj ochronę w czasie rzeczywistym, włącz aktualizacje automatyczne, skanuj oprogramowaniem antywirusowym wszystkie urządzenia podłączane do komputera – pendrive, płyty, karty pamięci;
 • aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe – brak aktualizacji zwiększa podatność na cyberzagrożenia;
 • nie korzystaj ze stron banków, poczty elektronicznej, które nie mają ważnego certyfikatu bezpieczeństwa;
 • pamiętaj, że żaden bank czy urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji;
 • nie odwiedzaj stron oferujących darmowe filmy, muzykę albo „łatwe” pieniądze – najczęściej na takich stronach znajduje się złośliwe oprogramowanie;
 • zwracaj uwagę na nazwę aplikacji, czy nie ma w niej błędów lub literówek – jeśli tak, może być fałszywa i podszywać się pod oficjalną wersję;
 • zawsze weryfikuj adres nadawcy wiadomości e-mail;
 • systematycznie wykonuj kopie zapasowe ważnych danych;
 • zwracaj uwagę na komunikaty oraz czytaj treści wyświetlane na ekranie komputera;
 • pamiętaj, aby chronić swój telefon przed osobami trzecimi – stosuj blokadę ekranu;
 • nigdy nie instaluj aplikacji, do których namawiają cię nieznane osoby trzecie;
 • korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych;
 • jeżeli masz taką możliwość (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe), stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pin, aplikacji generującej jednorazowe kody autoryzujące, tokenów, klucza fizycznego;
 • twórz silne hasła;
 • nie udostępniaj nikomu swoich haseł;
 • pracuj na najniższych możliwych uprawnieniach użytkownika;
 • unikaj z korzystania otwartych sieci Wi-Fi;
 • podając poufne dane sprawdź, czy strona internetowa posiada certyfikat SSL (SSL to standard kodowania przesyłanych danych pomiędzy przeglądarka a serwerem);
 • zadbaj o bezpieczeństwo routera – ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci Wi-Fi, zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-Fi np. WPA2 lub wyższy, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi „Guest Network”.

Szerszy zakres wiedzy o aktualnych zagrożeniach cyberbepieczeństwa i stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami dostępne są na stronach:

https://cert.pl/

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

Życzymy bezpiecznego korzystania z Internetu i komunikacji elektronicznej!

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony