Gmina Wojkowice - nr zamówienia: WPM.271.33.2020

Zamawiający Gmina Wojkowice
Rodzaj zamówienia
  • Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a: Część nr 1- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Wojkowice ul. Jana III Sobieskiego 290a. Część nr 2- Zagospodarowania terenu w obrębie budynku Urzędu Miasta Wojkowice przy ul. Jana III Sobieskiego 290a na działkach nr 1550/3 oraz 1550/21 (część niekwalifikowalna w projekcie).
Numer zamówienia WPM.271.33.2020
Wynik kontroli bez zastrzeżeń
Data zakończenia kontroli 2021-11-05
Numer projektu 005H/19 , kontrola nr RPSL.04.03.01-24-005H/19-001

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony