Miasto Mysłowice - nr zamówienia: ZP.271.1.1.2019.AJ

Zamawiający Miasto Mysłowice
Rodzaj zamówienia
  • Roboty budowlane
Przedmiot zamówienia Miasto Mysłowice: Część nr 1 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 15 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. Część nr 2 – Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 16 w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. Część nr 3 – Termomodernizacja budynku CKZiU w Mysłowicach - PT + wykonawstwo. Projekt pn. Ograniczenie niskiej emisji poprzez poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Mysłowicach – Etap IV w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT
Numer zamówienia ZP.271.1.1.2019.AJ
Wynik kontroli z istotnymi zastrzeżeniami
Data zakończenia kontroli 2021-12-27
Numer projektu 049C/17, kontrola nr RPSL.04.03.01-24-049C/17-001

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony