Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Regionalne Obserwatorium Terytorialne – zgodnie z zapisami Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 jest jednostką prowadzącą badania, opracowującą analizy i stanowiącą obligatoryjny element systemu wspierającego zarządzanie i monitorowanie polityki rozwoju na szczeblu regionalnym. Jej zadaniem jest zbieranie danych z różnych źródeł i przygotowanie najważniejszych informacji o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, które następnie mają być wykorzystywane przy podejmowaniu decyzji strategicznych, a  także operacyjnych. Obserwatoria regionalne tworzą system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi na poziomie regionalnym biorącymi udział w  planowaniu i  realizacji polityki rozwoju w  celu monitorowania i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny. 

W województwie śląskim funkcję Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego pełni Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego (RT-RCAS).

Do zadań RT-RCAS należy m.in.:

 • opracowywanie analiz, strategii, programów i koncepcji strategicznych
  w szczególności dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego regionu
  i jego obszarów polityki rozwoju,
 • badanie realizowanych oraz planowanych strategii, programów i projektów
  rządowych, ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych pod kątem zgodności ze strategią rozwoju województwa,
 • prowadzenie badań i analiz strategicznych dotyczących aktualnej sytuacji,
  trendów rozwojowych i prognozowanie zmian społeczno-gospodarczych
  i przestrzennych zachodzący w regionach,
 • prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie informacji o stanie województwa, m.in. poprzez tworzenie i zarządzanie bazami danych wspomagającymi zarządzanie rozwojem regionalnym,
 • organizacja i koordynacja systemu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT) w strukturze Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych.

W ramach ww. zadań RCAS prowadzi również badania i analizy własne. Więcej na stronie internetowej jednostki: https://rcas.slaskie.pl/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony