Al. Korfantego 83, Katowice

Parking

 • W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Parking jest płatny (możliwość anulowania płatności za parking dla klientów Urzędu, za okazaniem biletu w Punkcie kancelaryjnym w Pawilonie N lub w sekretariatach departamentów).

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody, przy których nie ma poręczy.
 • Do wejścia prowadzi również podjazd dedykowany dla osób poruszających się na wózku, który jest obok schodów.
 • Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Po lewej stronie od wejścia znajduje się portiernia.
 • Przed stanowiskiem portiera jest wysoka lada.
 • Na parterze wywieszona jest tablica z informacją o urzędującym departamencie.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia Urzędu mieszczą się na piętrach od drugiego do piątego.
 • W budynku nie ma znaczników ToTuPoint.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Ciągi pionowe

 • Na inne piętra możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Wejście do klatki schodowej na parterze znajduje się po drugiej stronie budynku względem holu wejściowego.
 • Schody są wysokie i długie.
 • Schody posiadają poręcz po jednej stronie.
 • Schody nie są oznaczone kontrastowo, nie posiadają pasów ostrzegawczych.

Winda

 • W pobliżu portierni znajduje się winda przystosowana do przewozu wózków inwalidzkich, wyposażona w system informacji dźwiękowej oraz oznaczenia w języku Braille'a.
 • Winda posiada odpowiedniej szerokości wejście, pozwala również na transport osoby na noszach.

Toalety

 • W budynku na każdym piętrze znajdują się właściwie oznakowane toalety dla OzN.
 • Drzwi do toalet można łatwo otworzyć.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony