ul. Ligonia 46, Katowice - siedziba główna

Parking

 • W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 • Na dziedzińcu wewnętrznym Urzędu dostępnym od ul. Reymonta jest wyznaczone 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

Wejście do budynku

Budynek posiada cztery wejścia:

 1. od strony ul. Ligonia,
 2. od strony ul. Jagiellońskiej,
 3. od strony ul. Lompy - na co dzień wejście jest zamknięte. Otwierane okazjonalnie.
 4. od strony ul. Reymonta - dostosowane dla osób na wózkach.
 • Budynek jest współdzielony ze Śląskim Urzędem Wojewódzkim, do którego główne wejście jest od ul. Jagiellońskiej.
 • Główne wejście do Urzędu znajduje się od ul. Ligonia, do którego od ul. Francuskiej prowadzi duża tablica informacyjna.
 • Do drzwi wejściowych prowadzą schody oraz podjazd na kostce brukowej, która może powodować utrudnienie dla osób poruszających się o kulach lub osób starszych.
 • Po obu stronach schodów zainstalowane są wysokie poręcze, które łamią się pod kątem 90 stopni.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie. Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Nad drzwiami znajduje się znacznik ToTuPoint.
 • Wejście do budynku od ul. Reymonta przeznaczone jest głównie dla osób poruszających się na wózkach. Aby dostać się na dziedziniec budynku musisz zadzwonić domofonem, który znajduje się na słupku metr od budynku - następuje połączenie z ochroną, która otwiera bramę. Droga przez dziedziniec do wejścia do budynku prowadzi po kostce brukowej. Wejście jest oznaczone znakiem osoby na wózku inwalidzkim. Zaraz przed wejściem jest podjazd nachylony do góry o śliskiej nawierzchni.

Przestrzeń za wejściem

 • Za drzwiami głównymi jest przedsionek i schody z poręczami po obu stronach. Na szczycie schodów po prawej stronie znajduje się pokój ochrony, gdzie można poprosić o pomoc lub dodatkowe informacje.
 • Schody prowadzą do drzwi automatycznych, za którymi znajduje się hol i korytarze po obu stronach, a na wprost kolejne schody.
 • W przedsionku oraz na półpiętrach są tablice informacyjne z nazwami departamentów i rozmieszczeniem ich w budynku.
 • Po prawej stronie korytarza mieści się Kancelaria Ogólna Urzędu. Nad jej drzwiami znajduje się znacznik ToTuPoint. Wchodząc do środka Kancelarii Ogólnej na wprost jest wysoka lada, zza której nie widać siedzących tam osób. W pomieszczeniu znajduje się kanapa i niski stolik. W Kancelarii Ogólnej nie ma pętli indukcyjnej.
 • Aby dostać się do Kancelarii Ogólnej od ul. Reymonta musisz skorzystać z windy. W kabinie nie ma informacji na temat rozmieszczenia pomieszczeń Urzędu, w tym gdzie znajduje się Kancelaria Ogólna. Na poziomie zero winda otwiera się w części obsługi klientów Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Nie ma tabliczek wskazujących kierunek do części Urzędu. Aby dostać się do Kancelarii Ogólnej Urzędu należy pokonać długi korytarz i dwoje ciężkich drzwi, które należy samodzielnie otworzyć.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na pięciu kondygnacjach.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.
 • Na poziomie sutereny i parteru znajdują się strefy, które z uwagi na schody są częściowo niedostępne dla osób na wózkach.
 • W budynku znajdują się znaczniki ToTuPoint.
 • W budynku, na czwartym piętrze, zaraz przy schodach jest krzesło do ewakuacji.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Schody nie posiadają kontrastowych oznaczeń oraz pasów ostrzegawczych.

Winda

 • Budynek jest wyposażony w pięć wind (w tym cztery dla OzN), którymi możesz się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku.
 • Wszystkie windy w budynku (z wyjątkiem zabytkowej windy paciorkowej znajdującej się w części, w której funkcjonuje Śląski Urząd Wojewódzki) wyposażone są w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra. Komunikaty głosowe są dobrze słyszalne.
 • Wszystkie panele posiadają oznaczenie w alfabecie Braille'a, przycisk Zero jest dodatkowo odznaczony kolorem.
 • Windy posiadają wyświetlacz, który pokazuje numer piętra.
 • W windach zainstalowane są kamery podłączone do systemu monitoringu budynku.

Toalety

 • Toalety przystosowane dla OzN znajdują się w części Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na parterze (poziom 0) oraz drugim i trzecim piętrze.
 • Toalety są poprawnie oznakowane.
 • Toaleta dla OzN na parterze to łazienka wspólna dla wszystkich klientów załatwiających sprawy w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony