ul. Wita Stwosza 3, Katowice

Parking

 • W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnością.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.

Wejście do budynku

 • Do wejścia głównego budynku prowadzą schody z poręczami po obu stronach.
 • Schody wyposażone są w windę dla wózków obsługiwaną przez osobę z recepcji (należy zadzwonić dzwonkiem, który znajduje się przy windzie).
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze budynku, na prawo od wejścia znajduje się recepcja.
 • Recepcja wyposażona jest w wysoką ladę.
 • Pomieszczenie nie jest dobrze oświetlone światłem słonecznym.
 • Przy portierni znajduje się tablica z informacją, na którym piętrze jest dany departament.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia Urzędu mieszczą się na piętrach od drugiego do czwartego.
 • Drzwi wejściowe do departamentów są przeszklone, bez oznaczeń kontrastowych.
 • Przed drzwiami znajdują się tabliczki informujące o urzędującym departamencie.
 • Przy drzwiach znajduje się klawiatura numeryczna oraz niewyraźnie opisany dzwonek. Klamki w drzwiach wymagają przekręcania.
 • W budynku nie ma znaczników ToTuPoint.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

Ciągi pionowe

 • Na inne piętra możesz się dostać za pomocą schodów.
 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Schody mają poręcze po jednej stronie.
 • Posadzka na schodach jest antypoślizgowa.
 • Schody nie są oznaczone kontrastowo, nie posiadają pasów ostrzegawczych.

Winda

 • Budynek posiada jedną windę, która jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach.
 • Winda nie ma komunikatów głosowych, oznaczeń przycisków Braille’a oraz poręczy.

Toalety

 • Brak toalet dla OzN.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony