Przymus bezpośredni

Informacja o lekarzu upoważnionym przez Marszałka Województwa Śląskiego do dokonywania oceny zasadności zastosowania przymusu oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach informuje, że lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Śląskiego do wykonywania zadań wynikających z art.18 ust. 3 i ust 10 pkt. 2 oraz w art. 46 ust. 2c ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 685), polegających na dokonywaniu oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych oraz występowania z wnioskiem do sądu o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do szpitala psychiatrycznego przez Policję, w przypadku jeżeli osoba psychicznie chora, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego odmawia stawienia się w szpitalu psychiatrycznym lub w inny sposób utrudnia wykonanie postanowienia jest Pan dr hab. n. med. Robert Pudlo.

Dane do korespondencji z upoważnionym lekarzem:

Dr  hab. n. med. Robert Pudlo

Katedra Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Tarnowskich Górach
ul. Pyskowicka 49, 42-612 Tarnowskie Góry.

Numer prawa wykonywania zawodu: 1360380

e-mail: r.pudlo@sum.edu.pl

tel.: (32) 77 40 958

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony