Informacje dla psychologów z dnia 15 grudnia 2015 roku

Upływa termin na dostosowanie się do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937).

Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 937) pracownie psychologiczne, w których prowadzone są badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, mają obowiązek dostosować działalność do wymagań określonych w rozporządzeniu do dnia 31 grudnia 2015 r.

W oparciu o Metodykę Przeprowadzania Badań Psychologicznych stanowiącą załącznik nr 5 ww. rozporządzenia, określone zostają standardy przeprowadzania badań psychologicznych. Uprawniony psycholog ma obowiązek stosować w badaniach psychologicznych testy i urządzenia diagnostyczne, spełniające warunki standaryzacji, obiektywizmu, normalizacji, rzetelności i trafności, w tym w miarę możliwości posiadające udowodnioną trafność diagnostyczną w badaniach psychologicznych kierowców. Procedury prowadzenia i interpretacji wyników badań, winny być wskazane w podręcznikach do testów i urządzeń.

Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego, mają obowiązek dostosowania prowadzonej działalności polegającej na prowadzeniu pracowni psychologicznej do wymogów określonych w powyższym rozporządzeniu, w terminie określonym przepisami prawa.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony