Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Data ogłoszenia 2022-04-20
Numer sprawy OE-PH.7221.2.4.2022
Nazwa zakładu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A, ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony