Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) podczas spotkań, warsztatów, szkoleń na potrzeby Wydziału FS w roku 2019

Numer ZN-ZP.272.5.7.2019.AA
Data ogłoszenia 2019-05-07
Treść zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) podczas spotkań, warsztatów, szkoleń na potrzeby Wydziału FS w roku 2019
Do postępowania stosuje się Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 pkt 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony