Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pozalekcyjnych Robotyka - Baw się i buduj - 2 Zakresy

Numer OR-ZN.272.5.3.2020.MK
Data ogłoszenia 2020-08-20
Treść zamówienia Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pozalekcyjnych Robotyka - Baw się i buduj - 2 Zakresy
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pozalekcyjnych, zwanych dalej „zajęciami”, dla uczniów klas 1 – 4 i 5 – 8 szkół podstawowych, o tematyce obejmującej naukę podstaw programowania w robotyce z wykorzystaniem mat do programowania, narzędzi typu klocki LEGO Education WeDo 2.0, LEGO MINDSTORMS Education EV3 oraz specjalnego oprogramowania komputerowego, w ramach projektu „ROBOTYKA - BAW SIĘ I BUDUJ” - cykl bezpłatnych warsztatów z zakresu programowania i konstruowania robotów dla dzieci Szkół Podstawowych powiatu: Mysłowice i powiatu bieruńsko-lędzińskiego, zwanego dalej „projektem” z podziałem na Zakresy I i II.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 1 do wzoru umowy.
  3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  4. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią załącznik nr 4 do ogłoszenia.
  5. Zamówienie finansowane jest ze środków Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego – I edycja.

 

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

 

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/16784/details

Termin składania ofert: 28.08.2020 g. 12:00

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony