Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego nr. ZN-ZP.272.5.22.2019.MG

Numer ZN-ZP.272.5.22.2019.MG
Data ogłoszenia 2019-12-12
Treść zamówienia Sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje: przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości doręczenia i zwrotu potwierdzeń odbioru, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (tj.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.)
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 1 do wzoru umowy. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony