Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).

Numer OR-ZN.272.5.5.2020.AMS
Data ogłoszenia 2020-09-23
Treść zamówienia Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych)
Do postępowania stosuje się Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp, zwanego dalej regulaminem.
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych).

Przez świadczenie usług restauracyjnych Zamawiający rozumie usługę przygotowania, dostarczenia, podawania posiłków (zestawów), dbania o czystość w trakcie spotkania jak i uprzątnięcia pomieszczenia ze śmieci i resztek jedzenia po zakończeniu usługi.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia/załącznik nr 2 do wzoru umowy.
  2. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia.
  3. Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

UWAGA:

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/17667/details

 

Termin składania ofert: 30.09.2020 godz. 09:00

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony