Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z zapleczem technicznym oraz usługą gastronomiczną dla uczestników szkolenia ABC Obsługi Inwestora.

Numer OR-ZN.272.5.4.2020.AMS
Data ogłoszenia 2020-09-14
Treść zamówienia Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z zapleczem technicznym oraz usługą gastronomiczną dla uczestników szkolenia ABC Obsługi Inwestora.
Do postępowania stosuje się Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp, zwanego dalej regulaminem

„Usługa wynajmu sal konferencyjnych wraz z zapleczem technicznym oraz usługą gastronomiczną dla uczestników szkolenia ABC Obsługi Inwestora

Z podziałem na IV zakresy:

1. Zakres I - obejmuje wynajem sali konferencyjnej wyposażonej w niezbędne zaplecze techniczne i multimedialne oraz zapewnienie usługi gastronomicznej dla subregionu południowego;

2. Zakres II - obejmuje wynajem sali konferencyjnej wyposażonej w niezbędne zaplecze techniczne i multimedialne oraz zapewnienie usługi gastronomicznej dla subregionu północnego;

3. Zakres III - obejmuje wynajem sali konferencyjnej wyposażonej w niezbędne zaplecze techniczne i multimedialne oraz zapewnienie usługi gastronomicznej dla subregionu środkowego;

4. Zakres IV - obejmuje wynajem sali konferencyjnej wyposażonej w niezbędne zaplecze techniczne i multimedialne oraz zapewnienie usługi gastronomicznej dla subregionu zachodniego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące Platformy stanowią Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

UWAGA:

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/17400/details

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony