Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów ZN-ZP.272.5.3.2020.PJ

Termin otwarcia ofert 29.07.2020 godz. 12:00

Numer ZN-ZP.272.5.3.2020.PJ
Data ogłoszenia 2020-07-10
Treść zamówienia Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów
Do postępowania stosuje się art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwanej dalej ustawą Pzp oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość szacunkowa jest równa lub przekracza kwotę, o której mowa w art. 4 ust. 8 i nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp.
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r., w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 474 z późn. zm.)  z podziałem na sześć zakresów:
 • Zakres I- Szkolenie w zakresie transfuzjologii klinicznej
 • Zakres II - Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia choroby AIDS
 • Zakres II- I Kurs ratownictwa medycznego
 • Zakres IV - Szkolenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego
 • Zakres V Szkolenie w zakresie bioetyki
 • Zakres VI Szkolenie w zakresie prawa medycznego
 1. Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.”Wykonanie szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów”;
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie Wykonawcy
 4. Wzór umowy

UWAGA:

 1. Dokumenty postępowania dostępne pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/15801/details

Z uwagi na zastosowane przez Zamawiającego środki zapobiegające zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w tym 24-godzinną kwarantannę, której podlega cała wpływająca do Urzędu korespondencja papierowa, zaleca się złożenie oferty  w formie pisemnej najpóźniej na 24 godziny przed upływem terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia 28.07.2020 r. do godziny  10:00

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony