Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego (OR-ZN.272.2.4.2021.AG)

Tytuł Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego
Numer referencyjny OR-ZN.272.2.4.2021.AG
Data ogłoszenia 2021-04-08
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy
 1. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa śląskiego.

        W ramach zamówienia należy wykonać:

 • weryfikację atrybutów i wpisów zawartych w bazie BDOT10k,
 • weryfikację danych BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych przekazanych przez WODGiK w Katowicach,
 • aktualizację i weryfikację BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe oraz wywiad terenowy.
 1. Zamawiający podzielił zamówienie na 5 części i dopuszcza składanie ofert częściowych na wybrane przez Wykonawcę części zamówienia.
 • część I: Katowice
 • część II: Sosnowiec
 • część III: Rybnik
 • część IV: Tychy
 • część V: będziński
 1. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ oraz w Warunkach technicznych, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ / załącznik nr 1 do projektowanych zmian w umowie.
 2. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

 

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/25885/details

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony