Montaż, demontaż, transport, serwisowanie oraz magazynowanie nośników promocyjnych na potrzeby wydarzeń Województwa Śląskiego ZP-ZN.272.2.12.2023.ID

Tytuł Montaż, demontaż, transport, serwisowanie oraz magazynowanie nośników promocyjnych na potrzeby wydarzeń Województwa Śląskiego ZP-ZN.272.2.12.2023.ID
Numer referencyjny ZP-ZN.272.2.12.2023.ID
Data ogłoszenia 2023-05-30
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy
  1. Przedmiotem zamówienia jest montaż, demontaż, transport, serwisowanie oraz magazynowanie nośników promocyjnych na potrzeby wydarzeń Województwa Śląskiego.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ/Załączniku nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
  3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.

Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się  na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

Kody CPV:

Główny kod CPV:

63120000-6 Usługi składowania i  magazynowania

Dodatkowy kod CPV:

79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/95520/details

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony