Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie ZP-ZN.272.2.19.2022.MS

Tytuł Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie
Numer referencyjny ZP-ZN.272.2.19.2022.MS
Data ogłoszenia 2022-06-23
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.:„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń parteru budynku Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie”.

2.Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.

3.Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.

4.Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

5.Zamówienie jest przewidziane do finansowania ześrodków WPF na lata 2020-2023

 

Dokumenty dostępne pod linkiem

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/64546/details

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony