Usługa przedłużenia wsparcia technicznego producenta – część I i II ZP-ZN.272.2.35.2022.BF

Tytuł Usługa przedłużenia wsparcia technicznego producenta – część I i II ZP-ZN.272.2.35.2022.BF
Numer referencyjny ZP-ZN.272.2.35.2022.BF
Data ogłoszenia 2022-09-23
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa przedłużenia wsparcia technicznego producenta– część I i II.
2. Zamówienie podzielone jest na 2 części:
CZĘŚĆ I - Przedłużenie wsparcia technicznego dla posiadanego przez Zamawiającego serwer czasu NTS3000.
CZĘŚĆ II: Przedłużenie wsparcia na posiadane przez Zamawiającego oprogramowania do przeprowadzenia testów penetracyjnych Nessus Professional z prawem do instalacji na własnym serwerze Zamawiającego.
3. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
OPZ określa wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia.
4. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się Załączniku nr 2 do SWZ.
5. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
6. Przedmiot zamówienia musi być dostosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie określonym w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 848).

 


UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:


https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/73110/details

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony