Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania p.n.: ,, Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. G. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach” ZP-ZN.272.2.8.2022.MS

Tytuł Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania p.n.: ,, Modernizacja elewacji budynku biurowego przy ul. G. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach”
Numer referencyjny Znak sprawy: ZP-ZN.272.2.8.2022.MS
Data ogłoszenia 2022-05-20
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego do kwot unijnych Tryb podstawowy

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych zapewniających odpowiedni stan techniczny elewacji budynku biurowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 23 w Katowicach w odniesieniu do podstawowych wymagań stawianych obiektom budowlanym zgodnie z Art. 5. ust 1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2021 r. poz. 2351 z późn.zm.).
  2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 3 do SWZ.
  3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
  5. Zamówienie jest przewidziane do finansowania ze środków WPF na lata 2021-2030.

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:  

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/61286/details

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony