Dostawa systemu przetwarzania danych – serwerów wraz z instalacją i gwarancją ZP-ZN.272.3.22.2022.AT

Tytuł Dostawa systemu przetwarzania danych – serwerów wraz z instalacją i gwarancją
Numer referencyjny ZP-ZN.272.3.22.2022.AT
Data ogłoszenia 2022-09-26
Status zamówienia archiwum
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony

Kod CPV:

Główny kod CPV:

48820000-2 Serwery

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu przetwarzania danych – serwerów wraz z instalacją i gwarancją.
  2. Dostawa odbędzie się w ustalonych dniach roboczych, w godzinach 7:30 – 15:30, do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.
  3. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
  1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  2. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

 

UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

 

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/73197/details

KOMUNIKAT

w związku z ogólnounijnym zakazem udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych

Na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie z dnia 31.07.2014 r. (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/1269 z dnia 21.07.2022 r. (Dz. Urz. UE nr L 193 z 21.7.2022, str. 1) w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakazuje się udziału:

  1. a) obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a); lub
  3. c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b).

Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony