Świadczenie usługi kompleksowego przygotowania i wdrożenia programu promocji Województwa Śląskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii odbywającego się w terminie 4-10 maja 2025 r. w Osace na terenie Japonii wraz z organizacją oraz realizacją wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego nr ZP-ZN.272.3.11.2024.BF

Tytuł Świadczenie usługi kompleksowego przygotowania i wdrożenia programu promocji Województwa Śląskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii odbywającego się w terminie 4-10 maja 2025 r. w Osace na terenie Japonii wraz z organizacją oraz realizacją wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego nr ZP-ZN.272.3.11.2024.BF
Numer referencyjny ZP-ZN.272.3.11.2024.BF
Data ogłoszenia 2024-05-23
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony

Kod CPV:

Główny kod CPV:

 79342200-5 Usługi w zakresie promocji

 Dodatkowe kody:

 79950000-8 Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów

79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

60000000-8 Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55100000-1 Usługi hotelarskie

66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

63510000-7 Usługi biur podróży i podobne

63516000-9 Usługi zarządzania podróżą

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi kompleksowego przygotowania i wdrożenia programu promocji Województwa Śląskiego podczas Wystawy Światowej EXPO 2025 w Osace, Kansai w Japonii odbywającego się w terminie 4-10 maja 2025 r. w Osace na terenie Japonii wraz z organizacją oraz realizacją wyjazdu przedstawicieli Zamawiającego
  2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
  3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  4. Transport lokalny zapewniony przez Wykonawcę musi być dostosowany do osób o ograniczonych możliwościach poruszania się i niepełnosprawnych w pozostałym zakresie.
  5. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList

 UWAGA: Dokumenty postępowania dostępne są pod adresem:

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/130543/details

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się elektronicznie wyłącznie  poprzez Platformę pod adresemhttps://slaskie.ezamawiajacy.pl.

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób jak wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl  za wyjątkiem wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego (Platformy zakupowej Województwa Śląskiego) potwierdzonej oficjalnym komunikatem dostawcy systemu, która spowoduje brak możliwości komunikacji. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony