Usługa wykonania analizy: „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027” OR-ZN.272.1.4.2021.AT

Tytuł Usługa wykonania analizy: „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”
Numer referencyjny OR-ZN.272.1.4.2021.AT
Data ogłoszenia 2021-04-28
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania analizy: „Diagnoza potrzeb i ocena potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie nauki programowania w województwie śląskim w kontekście projektowania wsparcia w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027”.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
  3. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  4. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
  5. Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

UWAGA: 

Dokumenty zamówienia dostępne są pod adresem:

 

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/27216/details

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony