Zakup i dostawa komponentów informatycznych ZP-ZN.272.3.12.2022.ED

Tytuł Zakup i dostawa komponentów informatycznych
Numer referencyjny ZP-ZN.272.3.12.2022.ED
Data ogłoszenia 2022-07-01
Status zamówienia aktualne
Tryb zamówienia klasycznego powyżej kwot unijnych Przetarg nieograniczony
  1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa komponentów informatycznych zgodnie z poszczególnymi częściami.
  2. Opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: OPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SWZ/Załącznik nr 1 do projektowanych postanowień umowy.
  1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie powyższego zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ.
  2. Instrukcje dla Wykonawcy znajdują się na Platformie pod adresem: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=slaskie&USER_MENU_HOVER=publicFilesList
  3. Zamówienie częściowo współfinansowane jest przez:Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działanie 13.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dotyczy Części: I, II, III, IV, V, VI, VII, IX, X;Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 11.1.5, Projektu własnego pn.: „Śląskie. Inwestujemy w talenty – VI edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – dotyczy Części III.

 

Dokumenty dostępne pod linkiem

https://slaskie.ezamawiajacy.pl/pn/slaskie/demand/notice/public/65340/details

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP: 9542260713
REGON: 276284638

Logo głównego BIP.
Logo województwa Śląskiego.
Powrót na początek strony