Postanowienie nr 2539/RT/2023 z dnia 2023-11-15

Numer 2539/RT/2023
Data ogłoszenia 2023-11-15
Treść postanowienia uzgodnienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla trzech obszarów położonych: w rejonie ulicy Piaskowej – obszar nr 1, w rejonie ul. Grudniowej – obszar nr 2, w rejonie ul. ks. Franciszka Górka – obszar nr 3 w zakresie zadań samorządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego określonych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ oraz uwzględnienia wyników audytu krajobrazowego
Podstawa prawna art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art.17 pkt 6 lit. b, art. 24 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

Załączniki

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46
40-037 Katowice
tel.: +48 (32) 20 78 888
e-mail: kancelaria@slaskie.pl

NIP Województwa (rozliczenia): 9542770064  
NIP Urzędu (spr. pracownicze): 9542260713

REGON: 276284638

Strona internetowa Województwa Śląskiego: slaskie.pl

Logo głównego BIP.
Powrót na początek strony